AB İçi Ve Dışı Yatırım Anlaşmalarında Düzenlenen Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarının Ab Hukuk Düzeninin Özerkliğine Uygunluğu

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Abstract

Makale AB içi ve dışı uluslararası yatırım anlaşmaları tarafından kurulan alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının AB hukuk düzeninin özerkliğine uygunluğu meselesini irdelemektedir. Bu bağlamda Achmea Kararı ve 1/17 Sayılı Mütalaa başta olmak üzere AB hukuk düzeninin özerkliği ilkesi ışığında şekillenen ve AB hukuk düzeninin anayasallaşması sürecinin önemli basamaklarını teşkil eden ABAD içtihadının hukuki sonuçlarını AB hukuku ve uluslararası hukuk boyutlarıyla tartışmakta, mevcut, sona erdirilmiş veya gelecekteki iki veya çok taraflı AB içi ve dışı anlaşmalara etkisini ABAD’ın uluslararası mahkemelere karşı sahip olduğu münhasır yargı yetkisi çerçevesinde analiz etmektedir.

Description

Keywords

AB Hukuk Düzeninin Özerkliği, AB Hukukunun Yorumlanması ve Uygulanması, Yargı Yetkisi

Citation