Antifouling thin film synthesis for urinary catheters and investigation of their bacterial interactions

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

İmplante edilebilir tıbbi cihazların yaygın kullanımlarına paralel olarak ortaya çıkan komplikasyon türlerinden birisi olan, sağlık hizmetleri sırasında meydana gelen enfeksiyonlar önemli bir mali yük getirmekle birlikte ölümlerin en önemli nedenlerinden birisidir. Hastane kaynaklı enfeksiyonların, büyük bir çoğunluğu implante edilebilir tıbbi cihazlarla ilişkilidir. Üriner kateterler en çok kullanılan invaziv tıbbi cihazlar olup kateter yüzeylerinin mikrobiyal kolonizasyonu, hayati bir problemdir. Üriner kateterde bakteriyel kolonizasyon, idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) neden olmakla birlikte kristalin biyofilm oluşumu sonucunda enkraste olan kateterlerin çıkarılması, büyük cerrahi müdahaleler gerektirmektedir. Bu nedenlerle kateter yüzeyinde bakteri kolonizasyonunu engelleyip biyofilm oluşumunun inhibisyonu için biyouyumlu ve düşük maliyetli yeni teknolojilerin geliştirilebilmesi amacıyla yıllardır süregelen çalışmalar devam etmektedir. Ancak yapılan çalışmalar bu soruna net bir çözüm sunamamıştır. Tez çalışması kapsamında, üriner sistemde biyofilm oluşturabilen E. coli bakterisi ve kristalin taşların oluşumundan sorumlu olan P. mirabilis bakterileri üzerinde antifouling yüzey özelliklerine sahip ince film sentezine odaklanılmıştır. Polietilen glikol (PEG), glisedil metakrilat (GMA) ve sitrik asit (CA) monomerleri kullanılarak, kopolimer ince filmler sentezlendi. Bu kapsamda, literatürde yer alan çalışmalarda antifouling ve antimikrobiyal özellikleri bulunan PEG, GMA ve CA monomerleri eş zamanlı reaktöre verilerek, ince film üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, üriner kateter yüzeyinde ince filmleri sentezlemek için Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme (PDKBB) tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, 30 güne kadar yürütülen çalışmalarda, PEG-GMA-CA kaplı üriner kateterlerin E. coli ve P. mirabilis bakterilerine karşı hem antifouling hem de antimikrobiyal etkisinin varlığını gözler önüne sermektedir. Infections occurring during healthcare, one of the types of complications that occur in parallel with widespread use of implantable medical devices, are one of the most important causes of death, along with a financial burden. Majority of hospital-associated infections are associated with implantable medical devices. Urinary catheters are the most widely used invasive medical devices. Colonization of these catheters is a vital problem. Bacterial colonization in the urinary catheter and removal of the catheters as a result of crystalline biofilm formation require major surgical interventions. For these reasons, ongoing studies have been going on for years to develop new biocompatible and low-cost technologies to prevent bacterial colonization on catheter surface. However, studies have not been able to provide a clear solution. Within the scope of the thesis, was focused on the synthesis of thin films have antifouling and antimicrobial surface properties on E. coli bacteria, which can form biofilms in the urinary system, and P. mirabilis bacteria, which are responsible for formation of crystalline stones. Copolymer thin films were synthesized using polyethylene glycol (PEG), glycidyl methacrylate (GMA) and citric acid (CA) monomers. To harness the PEG, GMA, and CA antifouling and antimicrobial properties, they were simultaneously fed to the reactor to produce copolymer thin films in a single step. Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) technique used to synthesize thin films on surfaces. Results demonstrate the presence of antifouling and antimicrobial effects of PEG-GMA-CA coated catheters against E. coli and P. mirabilis bacteria in studies conducted for up to 30 days.

Description

Keywords

Üriner kateter, bakteriyel kolonizasyon, enkastrasyon, Urinary catheters, bacterial colonization, encrustation

Citation