A FAIR BALANCE BETWEEN THE RIGHT TO RELIGIOUS MANIFESTATION AND THE FREEDOM TO CONDUCT A BUSINESS IN THE CASES OF HEADSCARVES BAN IN PRIVATE EMPLOYMENT?

No Thumbnail Available

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Makale bazı kadın işçilerin özel işyerlerinden işyeri tarafsızlık politikası kuralları gereği başörtüsü takmaları gerekçesiyle çıkartılması neticesinde Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Achbita, Wabe ve Müller gibi kararları üzerinden söz konusu işyeri tarafsızlık politikasının dolaylı ayrımcılık oluşturduğuna dair içtihadını eleştirel olarak analiz etmektedir. Makale esasen sözkonusu özel işyeri politikası çerçevesinde konulan kuralların, yeknesak uygulansa bile, İslam, Yahudilik ve Sihizm gibi bazı orthopraxis din mensupları açısından doğrudan ayrımcılık teşkil ettiğini, işverenin teşebbüs hürriyeti ile economic çıkarlarını, işçilerin dini ifade hürriyeti ve sosyal haklarına tercih ettiğini, ayrımcılık kategorisi içerisinde din ifade özgürlüğünü en tabanda korunmaya layık bir ayrımcılık kategorisine sürüklediğini, AB değerlerine aykırılık teşkil edecek şekilde azınlık din mensuplarının ekonomik ve sosyal dışlanmasına yol açtığını savunmaktadır.

Description

Keywords

İşyeri Tarafsızlık Politikası, Din ve İnanç İfade Hürriyeti, Teşebbüs Hürriyeti, Doğrudan veya Dolaylı Ayrımcılık, Sosyal ve Ekonomik Dışlanmışlık

Citation