AB TEMEL HAKLAR ŞARTI’NIN UYGULANMASININ KAPSAMI

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Makale, AB Temel Haklar Şartı’nın aslen kişi (ratione personae) bakımından, ayrıca Şart’ın bağımsız ve özerk uygulanma kapasitesi olmadığı için kaçınılmaz olarak konu (ratione materiae) bakımından uygulanma kapsamını incelemektedir. Makalede AB (organları ve kurumları), üye devletler ve gerçek ve tüzel kişiler temelinde Şart’ın uygulanma kapsamı hukuki gerekçeleriyle birlikte Şart’ın 51. maddesi bağlamında analiz edilmektedir. Şart’ın özellikle ulusal hukuk sistemlerinde AB hukukunun uygulanması kapsamında AB hukuku tarafından yönetilen hukuki durumlara uygulanması itibariyle ABAD’ın yetki devri ilkesi bağlamında AB’nin yetkilerini artıramayacağı hükmüne istinaden hukukun genel ilkelerini teşkil eden temel haklara dair içtihadını teyit ve konsolide etse de, temel haklar uygulanmasını bağımsız bir uygulanabilirlik niteliğine taşımaktan imtina ederek federalleşmeden uzak ama amaçsal yoruma dayalı içtihadı detaylarıyla irdelenmektedir.

Description

Keywords

AB Temel Haklar Şartı, Konu Bakımından Uygulanma Kapsamı

Citation