Statistics for Ankara Universitesi

Total visits

views
1339 129
1338 112
1341 - 2 63
1311 52
1340 - 1 46
1341 - 1 43
1319 42
Pediatrik akut respiratuar distress sendromlu hastalarda etyoloji, klinik özellikler, uygulanan tedaviler ve sonuçları 37
Farklı yapıdaki Nİ-Tİ kanal eğelerinin değişik açılara sahip yapay kanallarda döngüsel yorgunluk dirençlerinin karşılaştırılması ve fraktür tiplerinin değerlendirilmesi 32
Vokal kord nodüllü bireylerin ses terapisinde dudak trili tekniğinin etkinliği 32