Flag Counter

Now showing items 1-20 of 262

  • Sturm-Liouville denklemleri için Levinson formülü 

   Karslıoğlu, Dilara (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Anabilim Dalı, 2019)
   Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde ana konu ile ilgili temel kavram ve teoremlere yer verilmiştir. Üçüncü bölüm üç kısımdan oluşmaktadır. Bu bölümde yarım eksen üzerinde ...
  • Su güvenliği kavramının ve su güvenliği indekslerinin bir değerlendirmesi 

   Kırkıcı, Duygu Doğu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Su Politikaları ve Güvenliği Anabilim Dalı, 2019)
   Su kaynakları, canlı yaşamının devamı için taşıdığı önemin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın da merkezinde bulunmaktadır. Bu sebeple, günümüzde suyun kullanım alanları çeşitlenmiş; gelişen ve değişen dünyanın su ...
  • Subhî Edhem'in Fen Adamları adlı kitabı 

   Dinçer, Gizem (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Anabilim Dalı : Bilim Tarihi Bilim Dalı, 2019)
   XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeviri faaliyetleri ile birlikte, birçok alanda olduğu gibi, Türk bilim tarihinde de Batılı düşünceye yönelimler söz konusu olmuştur. Subhî Edhem Bey de bu yaklaşımla birlikte, Batı ...
  • Subjectification of the liminal other in contemporary British drama: Sarah Kane's Cleansed, Anthony Neilson's The Wonderful World of Dissocia and Marina Carr's Portia Coughlan 

   Karaköse, Onur (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, 2020)
   1990 sonrası modern İngiliz Tiyatrosu öznenin maruz kaldığı toplumsal cinsiyet kavramlarından biri olarak değerlendirilen normatif olgusunun yeniden ele alınmasını amaçlayan, şiddet, zulüm ve benliğin iğrenç olarak ...
  • Sugammadeks'in sıçanların karaciğeri yapısına ve enzimlerine etkisi 

   Ünler, Burcu (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada anestezi alanında hastaları uyandırmak ve anestezi ilaçlarının yan etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan sugammadeksin, sıçan karaciğeri hücre yapısına ve aktin filamentlerine histokimyasal etkisi ışık ...
  • Surfaktanların reaktif black 5 boya biyogideriminde kullanımı 

   Tekatlı, Gülşah (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Biyoloji Anabilim Dalı, 2018)
   Bu tez çalışması için bisküvi atığından izole edilen maya türlerinin ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Laboratuvarı kültür koleksiyonundaki maya türlerinin, CTAB (Alkiltrimetil Amonyum Bromür) ve DBS (Dodesilbenzen ...
  • Suriye iç savaşının sosyo-mekânsal yansımaları: Antakya örneği 

   Reyhanoğulları, Müslüm (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, 2019)
   Suriye dinamik yapısıyla tüm Ortadoğu'da olduğu gibi küresel güçlerin de mücadele alanı olmaya devam etmektedir. Arap Baharı'nın devamı olarak Suriye Krizi, iç savaştan ziyade uluslararası güçlerin mücadele alanına dönmüştür. ...
  • Suriye'de savaş edebiyatı ve Dima Vennûs'ün el-Hâ'ifûn adlı romanı 

   Rmadan, Safaa (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, 2020)
   Bu çalışmanın konusunu günümüz Suriye edebiyatının önde gelen genç, gerçekçi yazarlarından Dima VENNÛS oluşturmaktadır. Suriye'nin toplumsal gerçekçi yazarı Dima VENNÛS tarafından kaleme alınan el-Hâ'ifûn adlı roman, ...
  • Suriyeli kadınların akademik çalışmalarda görünürlüğü 

   Fiskeci, Hazal (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın temel amacı Suriye iç savaşından dolayı Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların, mülteci kampları dışında yaşadıkları deneyimlerin ve sıkıntıların feminist bakış açısıyla irdelenmesidir. Bu amaçla YÖK’ün ...
  • Suriyeli mülteci krizi ve krizin Kosova'nın üç gazetesindeki sunumu 

   Krasniqi, Enkele (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   Suriye'deki mülteci krizi "günümüzün en büyük insani felaketi" olarak adlandırılmaktadır. Suriye'de iç savaşa bağlı olarak yıllardır sürmekte olan şiddetten dolayı birçok insan ülkelerini terketmek zorunda kalmış, çaresizlik ...
  • Suriyeli mülteciler, sosyal medya ve sivil toplum: Entegrasyon süreci ve çözüm arayışları 

   Türkay, Bilgen (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gazetecilik Anabilim Dalı, 2019)
   2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın bedeli ağır olmuş ve milyonlarca insan evlerini terkedip sonu belirsiz yolculuklara çıkmıştır. Bu yolculukları bazen Suriye'ye komşu ülkelerde ve bazen de Avrupa sınırları içerisinde ...
  • Suriyeliler ve Türk vatandaşlığı: Yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme 

   Nişancı, Beste Boyar (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, 2020)
   1970'li yılların sonu itibariyle özellikle Ortadoğu ülkelerinde yaşanan savaş ve yıkımlar nedeniyle çok sayıda insan sığınma talebiyle kitlesel olarak Türkiye'ye göç etmiştir. Ülkemiz son olarak Ortadoğu'da "Arap Baharı" ...
  • Suudi Arabistan’da göçmen ve yerli işgücü nüfuslar arasındaki gelir eşitsizliği 

   Doğandor, Emre (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalı, 2019)
   Nüfus Hareketliliği köken ve hedef bölgelerin özelliklerinden etkilendiği kadar bu bölgeleri de etkilemektedir. 19. Yüzyıl ortalarında petrolün yeniden keşfi sanayi kollarının gelişimine ön ayak olmuş ve kısa sürede ...
  • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için Türkiye'de tarım – çevre özelinde politika önerilerinin geliştirilmesi 

   Arı, Seda (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2019)
   Sürdürülebilir kalkınma kavramı, Sanayi Devrimi sonucunda ortaya çıkan toplumsal ve çevresel kaygılar ile ekonomik ve sosyal ilerlemeyi dengeleme ihtiyacına yanıt olarak ortaya çıkmıştır. 1987 yılında sürdürülebilir ...
  • Süreğen travmatik durumlara verilen stres tepkileri: Psikopatoloji mi, uyum sağlama mücadelesi mi? 

   Gürsoy, Can (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Psikoloji Anabilim Dalı, 2020)
   Bu araştırmanın temel amacı 2015-2017 yılları arasında yaşanan terör saldırıları sürecini Süreğen Travmatik Stres Tepkileri kavramı ile değerlendirmektir. Bu amaç ile 10 Ekim 2015 Tren Garı, 17 Şubat 2016 Merasim Sokak ve ...
  • Sığınmacı davranışlarının mekansal analizi: Mersin örneği 

   Ücel, Hasan (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Coğrafya Anabilim Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, 2019)
   İnsan davranışların altında yatan duygu ve düşünceler; çevreye yönelik geliştirilen algılar sosyo-mekânsal pratiklerde rol oynar. Bu çalışmada göç eden kişilerin arayışları, ihtiyaç türleri, sosyal çevre etkisi, aitlik ...
  • Sınai mülkiyet kanunu uyarınca marka hakkının uluslararası tükenme ilkesi 

   Yakın, Emin (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2020)
   Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında Marka hakkı, hak sahibine tescilli markanın kullanılması için inhisari (tekel) hakları vermektedir. Bu haklar mutlak nitelikte olup, bütün üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmektedir. ...
  • Sınai mülkiyet kanunu uyarınca marka hakkının uluslararası tükenme ilkesi 

   Yakın, Emir (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2020)
   Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında Marka hakkı, hak sahibine tescilli markanın kullanılması için inhisari (tekel) hakları vermektedir. Bu haklar mutlak nitelikte olup, bütün üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmektedir. ...
  • Şahsiyet dizisinde basın pratikleri ve gazeteci temsili 

   Yüzbaşıoğlu, Nazlı (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı : Radyo-Televizyon ve Sinema Bilim Dalı, 2019)
   Gazetecinin ve basın pratiklerinin Şahsiyet dizisindeki temsilini konu alan bu tez temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde basının ve gazetecinin konumu ile tarihsel dönüşümü ele alınmış, evrensel basın meslek ...
  • Şeker pancarında tohumla taşınan phoma sp.'ye karşı bazı fungisitlerin etkinliğinin belirlenmesi 

   Kara, Esra (Ankara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Bitki Koruma Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmada şeker pancarında tohumla taşınan Phoma betae'ya karşı bazı fungisitlerin in vitro ve in vivo koşullarda etkinliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda in vitro koşullarda prochloraz etmenin ...