Flag Counter

Now showing items 3192-3211 of 7809

  • I. Abdülhamid'in Kürt politikası (1876-1909) 

   Örs, Orhan (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2018)
   ÖZET Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılda Kürtlerle meskun mahalleri topraklarına kattıktan sonra literatürde dolaylı yönetim olarak kavramsallaştırılan yönetim anlayışını takip etmiş, Kürt aristokrasisini meydana getiren Kürt ...
  • I. Dünya Savaşı'ndan günümüze Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri 

   Garıbov, Mahir (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   During the collapsing period of the Soviet Union, Armenia while committing agenocide against Azerbaijanians by receiving a support from the West and Russia, it alsooccupied whole territory of Nagorno-Karabagh, attacked to ...
  • I. Suppiluliuma ve dönemi 

   KOÇ, İLKER (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Hitit Krallığı'nın başına geçmeden önce babası II.Tuthaliya döneminden itibaren askeri seferlerde çok önemli başarılar elde eden ve tahta çıktıktan sonra gerçekleştirdiği icraatları ile krallığın sınırlarını imparatorluk ...
  • I.Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına Burdur ve çevresi ve iz bırakanları 

   Candeğer, Ümmügülsüm (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   The important events and people's lives in Burdur from 1914 until 1923 are given in this thesis. First of all, the names are determined and then they are classified. Following the introduction of work is organized in the ...
  • Ian McEwan'ın Beton Bahçe, Kayıp ve Amsterdam'da Düello romanlarında siyasal bilinçdışının incelenmesi 

   Yazgı, Cihan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışmada, Fredric Jameson'ın ağırlıklı olarak Marksist bir edebiyat yaklaşımına dayanan siyasal bilinçdışı teorisi kullanılarak Ian McEwan'ın Beton Bahçe (1978), Kayıp (1987) ve Amsterdam'da Düello (1998) başlıklı ...
  • Iasos (Bizans Dönemi) toplumunun diş sağlığı açısından anadolu toplumları arasındaki yeri 

   Usta, Nalan Damla Yılmaz (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Dental markers have been used to unravel particularities of paleodiet, subsistence, social structure, and health.Palaeopathological findings on teeth are impotant datas that is referenced reveal how life and habit of feeding ...
  • Iasos Bizans dönemi toplumunun paleopatolojik analizi 

   Gümrükçü Uslu, Merve (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Bu çalışmada Iasos Bizans toplumunu oluşturan bireylere ait iskeletler üzerinde morfolojik incelemeler yapılmış ve toplumun sağlık yapısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Iasos Bizans toplumunda travma, enfeksiyonel hastalıklar, ...
  • Ibn Sīnā'nın tabiat felsefesinde hareket 

   Gülaçar, İzzet (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tabiat düşüncesine göre âlemde her şey bir değişim içerisindedir. Hareket düşüncesi, âlemdeki bu değişimi anlamak için başvurulan kavramlardan biridir. Klasik fizik teorilerini kapsayan ve ṭabī'iyyāt üst başlığı altında ...
  • Ignác Kúnos. Türk folklor araştırmalarında bir öncü 

   Szilagyi, Szilard (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   Thanks to his researches in the field of folklore among the Turks living in the Balkan Peninsula and Anatolia, the Hungarian philologist Ignác Kúnos succeded to change the negative perception of the Turkish folk literature ...
  • Ihlara vadisi kültürel peyzaj alanında sürdürülebilir turizm 

   Uzun, Funda Varnacı (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Ihlara Valley is rich in cultural landscape values formed as a result of volcanic activities of Hasan Mountain in Central Anatolia and Melendiz Mountain and carved to be used for settlement and worshipping purposes since ...
  • II-VI yarıiletken nanoparçacık içeren organik langmuir-blodgett ince filmlerin özelliklerinin incelenmesi 

   Uzunoğlu, Tayfun (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
   Kimyasal formülü C23H16N2O4 olan 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit) indan maddesi Langmuir-Blodgett (LB) ince film tekniği ile saf ve Zn+2 katkılı olarak cam ve alüminyum kaplanmış cam yüzeyler üzerinde farklı katmanlarda ...
  • II. Abdülhamid Dönemi mektep sisteminde İslâm anlayışı 

   Dilbaz, Mahmut (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Bu çalışma İslâm-modernite ilişkisine eğitim özelinde katkı sağlamayı amaçlamaktadır. II. Abdülhamid döneminde mektepler aracılığı ile yerleştirilmeye çalışılan İslâm anlayışının modern İslâm yorumları çerçevesinde ...
  • II. Abdülhamid dönemi veladet-i hümâyûn kutlamaları 

   Çayır, Kamil (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma Giriş dışında üç bölümden oluşmuştur. Tezin giriş bölümünde; araştırmanın problemi, sınırları, amacı, önemi, metodu, kaynakları ve terminolojiden bahsedilerek velâdet kutlamaları ile ilgili yapılan çalışmalar ...
  • II. Abdülhamid döneminde Edirne vilayeti (1876-1909) 

   Erçin, Abdülkadir (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Osmanlı Devleti XIX. Yüzyıl ile birlikte Avrupa'nın büyük devletlerinden de etkilenerek içeride büyük reform hareketlerine girişti. Sultan III. Selim ve II. Mahmut ile başlayan reform hareketleri 1839 yılında Sultan I. ...
  • II. Abdülhamid döneminde Osmanlı hükümetinin müzik politikası 

   Kaptan, Merve Nur (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023)
   Kadim bir geleneğe sahip Osmanlı Devleti'nde kültürün önemli bir parçası olarak müziğe birçok dönemde olduğu gibi II. Abdülhamid döneminde de önem verilir. Dönemin müzik politikalarına bakıldığında her ne kadar Batı müziği ...
  • II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Devirlerinde öğretmen yetiştirme meselesi 

   Altın, Hamza (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Otoman Empire had given importance to education since its foundation a great amount of teacer need was provided by medresses till Administrative Reforms. The First teacher training school, Dârülmuallimîn-i Rüşdî, which was ...
  • II. Abdülhamid'e Sunulan Layihalar 

   Oğuz, Mustafa (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
   II. Abdulhamid, who ascended to throne during the most critical times of the Ottoman States, tried to prevent the states falling with all remedy. The ruler who wanted to remedy for rescuing the country, he tried to practice ...
  • II. Abdülhamit döneminde Makedonya Müslümanları 

   Ademi, Rahman (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
   Ademi, Rahman, The Macedonian Muslims in the Era of Abdulhamid II, Ph.D. Thesiz,Advisor: Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, 259 p.SUMMARY1- Since the ancient times the Balkans has been the focus of interest of differentnations. The ...
  • II. dünya savaşı sonrası Alman edebiyatında bellek yansımaları 

   Kişmir, Gonca (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bellek çalışmaları özellikle son yirmi yılda kültür araştırmaları ve beyin araştırmaları alanında yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Farklı disiplinler ile ortak bir çalışma haline gelen bellek konusunun sosyal bilimler ...
  • II. Dünya Savaşı sonrası İslamcılık: Sebilürreşad dergisinin siyasal analizi 

   Gürbüz, Zafer (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   İslamcılık, tek partili dönemde hizaya getirilmesi ve kontrol edilmesi gereken riskli bir unsur olarak görüldükten sonra koşulların kendisine sunduğu fırsatlardan istifade ederek II. Dünyası Savaşı sonrasında yeniden inkişaf ...