Flag Counter

Now showing items 1-5 of 5

  • Arapçada terim ve terim türetme yolları 

   Daşkıran, Yaşar (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Terms that separate the general words of a language, reflects the concepts of various vocations, art and science areas in the language have an important place in education and instruction. Terms are words with condensed ...
  • Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in dilciliği ve metodoloji açısından deḳâiḳu't-taṣrîf adlı eseri 

   Köse, İrfan (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
   Bu çalışma, 4./10. yüzyılda yaşamış bir dilci olan Ebü'l-Kâsım b. Muhammed b. Saîd el-Müeddib'in sarf ilmi hakkında yazmış olduğu ve Deḳâiḳu't-taṣrîf adını verdiği eserini konu edinmiştir. Hakkında malumatın oldukça sınırlı ...
  • Modern Suriye hikâyesinde konu (1946-1967) 

   Kula, Mevlüt (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   This study addressing the subjects have been handled in modern Syrian story, was limited between 1946 when Syria acquired its independece and 1967 when the Arab-Israeli war took place. This period was a period in which ...
  • Taha Husayn ve üç romanı (Du'a'al-Karavan, Adib, Şacarat al-Bu's) 

   Er, Rahmi (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)
  • Temmûzî Şiir Hareketi 

   CEYLAN, ZAFER (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Temmûzî Şiir Hareketi, Arap şiir tarihinin 1950-1970 arası dönemine damga vuran edebî bir girişimdir. Adonis, Bedr Şâkir es-Seyyâb, Cebrâ İbrâhîm Cebrâ, Halîl Ḥâvî ve Yûsuf el-Hâl'in oluşturduğu bu hareket, şiire getirdiği ...