Flag Counter

Now showing items 1-1 of 1

    • Sürekli borç ilişkilerinde borçlunun temerrüdü ve sonuçları 

      Tümerdem, Murat (Ankara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Anabilim Dalı : Medeni Hukuk Bilim Dalı, 2018)
      01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri de sürekli edimli sözleşme kavramının borçlar hukuku genel hükümler kısmına girmiş olmasıdır. Bu alana ilişkin genel ...