Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasının kurumsal iletişiminin dönüşümü: 1990 – 2016

No Thumbnail Available

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ankara Üniversitesi

Abstract

Merkez bankalarının zaman içinde işlevleri, yapıları, faaliyetleri veya tuttukları iktidar alanı değişmekle birlikte bu kurumlar sadece iktisadın değil tüm toplumsal yapının önemli kurumlarından biri olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 1990'lı yıllardan itibaren bir kurumsal dönüşüm geçirerek sır kurumlardan, iletişimi var oluşlarının merkezine koydukları kurum haline gelmişlerdir. Merkez bankaları para politikasının etkinliğini artırdığı ön kabulü ile beklentileri yönetmek, bağımsızlıkları ölçüsünde hesap verebilmek için stratejik ve kurumsal bir iletişim politikası kurmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyada merkez bankalarının iletişimde çok önemli bir yer kapladıkları uluslararası alanda bu tezde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iletişim kurmayan bir kurumdan iletişim politikaları inşa etmeye doğru kurumsal dönüşümü bir vaka analizi olarak eleştirel perspektiften birden çok anlam alanı üzerinden incelenmiştir. Although central banks' functions, structures, activities or the area ofpower they hold change over time, these institutions continue their existence as one of the important institutions of not only the economy but also the entire social structure. They have gone through an institutional transformation since the 1990's, from secret institutions to institutions that put communication at the center of their existence. Central banks are trying to establish a strategic and institutional communication policy to manage expectations and be accountable to the extent of their independence, with the premise that monetary policy increases its effectiveness. In this thesis, the institutional transformation of the Central Bank of the Republic of Turkey from a non-communicating institution to building communication policies is examined from a critical perspective through multiple meaning areas as a case study.

Description

Keywords

Kurumsal iletişim, Merkez bankası

Citation